Trezory (Trezorová technika )

Trezorová technika slúži na uloženie peňazí, šperkov, umeleckých diel, zbraní, dôležitých dokumentov, prípadne nosičov dôverných informácií s cieľom ich ochrany pred odcudzením, zneužitím či poškodením vplyvom prírodných živlov.
Trezor je druhom uzatvoreného mechanického zábranného systému, ktorý je zložený z niekoľkých prvkov, a to plášťa trezoru, trezorových dverí a zámkov.

Bezpečnostné prvky musia byť rovnocenné a žiaden prvok nesmie byť pod úrovňou iného, nakoľko by sa tým znehodnotila celková úroveň zabezpečenia systému, ktorá je daná bezpečnostnou triedou.
Zaradenie do bezpečnostnej triedy sa určuje podľa normy EN 1143-1. Táto európska norma určuje základ pre skúšanie a klasifikáciu mobilných skriňových trezorov, vstavaných trezorov, trezorových dverí a komorových trezorov, podľa hodnoty ich odolnosti proti vlámaniu. Testovaná ochrana je rozdelená do štrnástich tried, čím vyššie je číslo triedy, tým vyššia bezpečnosť.

Ako vybrať trezor?

Účel trezoru – trezor je nutné vyberať predovšetkým podľa účelu, na ktorý bude využívaný, teda na čo má trezor slúžiť a aké predmety má chrániť. Najčastejšie využívané trezory, podľa účelu:

 • Domáci trezor – trezor pre domáce použitie – na bezpečnú úschovu dokladov, šperkov, finančnej hotovosti…
 • Kancelársky trezor – určený na bezpečné uloženie dôležitých spisov, finančnej hotovosti, prenosných médií so zálohami firemných softvérov…
 • Zbraňový trezor – trezor s vysokým stupňom ochrany určený na úschovu zbraní

Veľkosť trezoru – určuje možnosti jeho využitia v budúcnosti – jeho objem je daný a nedá sa postupom času meniť. Ak existuje predpoklad, že trezor sa bude postupne napĺňať je nutné zvoliť veľkosť, ktorá bude stačiť aj budúcim potrebám. V tomto platí pravidlo: kúpiť o kúsok väčší model, ako máte v pláne (samozrejme s ohľadom na možnosti umiestnenia). Netreba zabudnúť, že okrem vonkajších rozmerov sú dôležité aj vnútorné rozmery, nakoľko tie určujú, koľko vecí do trezoru reálne uschováte. Tiež je nutné zvážiť akú vnútornú výbavu zvoliť, z dôvodu efektívnosti využitia vnútorného priestoru z hľadiska veľkosti a orientácie uložených predmetov.

Typ uzamykania (zámku) – ďalší dôležitý faktor pri výbere trezoru predstavuje spôsob zatvárania. Na výber je z týchto možností:

 • kľúčový zámok – najjednoduchší, najlacnejší a zároveň najmenej bezpečný. V tomto prípade je nutné uschovať kľúče na bezpečnom mieste a vopred sa informovať u predávajúceho ako postupovať v prípade straty kľúča.
 • mechanický zámok – vo väčšine prípadov má podobu otočného číselníka, ktorý funguje na základe kombinácie správne zadaných čísel. Podľa stupňa bezpečnosti sa zadáva potrebný počet číslic.
 • elektronický zámok – má podobu klávesnice, zámky fungujú na 9V batériu. Zámky majú moderný vzhľad a fungujú veľmi spoľahlivo – trezor sa otvorí po zadaní šiestich čísel. Elektronické zámky majú naviac i niekoľko praktických funkcií ako napr.:
 • výmena batérie – vopred upozorní pri znížení kapacity batérie
 • program manažér – hlavní kód – manažér má rôzne právomoci – môže meniť počet užívateľov, meniť programy alebo môže určitým užívateľom prístup k trezoru zablokovať.
 • zablokovanie zámku – po opakovanej nesprávne zadanej číselnej kombinácii sa zámok zablokuje.
 • záznam prístupov – trezory vyššej triedy sú schopné zaznamenávať históriu užívateľských prístupov.
 • časové oneskorenie – po zadaní správnej kombinácie je nutné počkať zvolený čas (ktorý nastavuje manažér) – po jej uplynutí je nutné znovu zopäť zadať kód, až následne sa trezor otvorí.
 • časovaný zámok – trezor je možné otvoriť len v zvolenom časovom rozpätí napr. len v určitých dňoch (s možnosťou nastavenia viacerých časových pásiem).
 • Iné funkcie ako napr. tichý alarm, servisný kľúč, systém štyroch očí, diaľkové ovládanie atď..
 • biometrický zámok – zámok na odtlačok prsta. Biometrické zámky nie sú viazané len na jedného používateľa, ale môže ich ovládať aj viac užívateľov. Trezory je možné otvárať buď za pomocou odtlačku či za pomoci elektronického zámku.
 • kombinovaný zámok – kombinácia vyššie uvedených.

 

Umiestnenie/spôsob inštalácie – pri rozhodovaní o umiestnení trezora je dôležité, aké predmety budú v trezore uschované, aké sú priestorové možnosti či ako často sa bude trezor otvárať. V závislosti na uvedenom rozlišujeme:

 • trezor voľne stojaci – ide o trezory, ktoré sa umiestňujú voľne do priestoru. Samozrejme je lepšie ak je aspoň jedna stena trezoru opretá (a ukotvená) o stenu.
 • nábytkový trezor – ide o trezory, ktoré je možné umiestniť do bežného nábytku. Upevňuje sa skrz nábytok o stenu alebo podlahu. Tiež je ho možné umiestniť voľne k stene.
 • podlahový trezor – určený na zamurovanie do podlahy, výhodou nie len zvýšená bezpečnosť uložených predmetov, ale aj fakt, že nezaberá žiadne miesto navyše.

stenový trezor – tieto trezory majú veľa výhod – ich montáž je trvalá a dostať takýto trezor von je dosť náročné. Naviac, skrytá montáž zvyšuje bezpečnosť.

Cena/výška počiatočnej investície

pri výbere je lepšie zvoliť certifikovaný trezor od renomovaného výrobcu. V našej ponuke nájdete kvalitné trezory slovenskej produkcie od výrobcov Spell SB s.r.o. a Wertheim s.r.o..

Výrobca

– ceny sa môžu líšiť v závislosti od veľkosti, materiálu, typu zámku a úrovne bezpečnosti napr. pri trezore s vyššou úrovňou bezpečnosti sa môžete stretnúť s cenami až okolo 500 eur a vyššie.